Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Op zondag 22 juli gaat in de morgendienst in de Maranathakerk ds. B.C. Haverkamp te Hardinxveld-Giessendam voor.  ‘Israël en de volken samen in Christus’ is het onderwerp dat door de kindernevendienstmethode ‘Vertel het maar’ wordt aangereikt.
In de avonddienst in de Grote Kerk, waar ds. G.J. Mink de voorganger is, lezen we verder in Exodus. Nu gaan we het hebben over het reukofferaltaar. Hierbij gaat het om het bidden. De aanwijzingen die de HEER zelf geeft bij het reukoffer hebben ook voor ons een bijzondere betekenis. Ds. Mink heeft een aantal mooie liederen gevonden die precies passen bij het reukoffer. Met Psalm 141 bidden we ter voorbereiding van de dienst:
Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen
geheven zijn, tot U gericht
als reukwerk voor uw aangezicht,
als offers die des avonds branden.

Op zondag 29 juli ronden we onder leiding van ds. G .J. Mink in de morgendienst in de Grote Kerk de bespreking van Exodus af met het slot van hoofdstuk 40.
We lezen dat de wolk neerdaalt op de tabernakel. God woont bij mensen. Maar Hij kan niet gezien worden. Dit is geen blijvende toestand. In de Mensenzoon heeft Hij zich laten zien. Zijn volk zal in de Grote Toekomst met Hem ‘in de wolk’ zijn.  In de kindernevendienst wordt ‘s morgens verteld vanuit Efeziërs 3
In de avonddienst in de Maranathakerk staat Psalm 4 centraal, een bijzonder avondgebed. Intrigerend zijn de woorden: ‘Ik ga naar bed en meteen slaap ik in’. Om jaloers op te worden…. Ook hier is ds. G.J. Mink de voorganger.

Op zondag 5 augustus hebben we twee gastpredikanten in ons midden. In de Maranathakerk gaat ’s morgens onze oud-predikant ds. A.N. Rietveld voor.  ‘Leven voor Christus’ is het thema van de kindernevendienst.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. T. Meijer te Puttershoek.

Op zondag 12 augustus gaat ds. J. Riemersma voor in de morgendienst in de Grote Kerk. ’In de kindernevendienst horen de kinderen over ‘Gods wapens voor ons’ naar aanleiding van Efeziërs 6.
De tweede dienst is in de Maranathakerk en wordt geleid door ds. L. Hoftijzer te Rijnsburg.
Allen gezegende diensten gewenst!