Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Op zondag 29 juli ronden we onder leiding van ds. G .J. Mink in de morgendienst in de Grote Kerk de bespreking van Exodus af met het slot van hoofdstuk 40.
We lezen dat de wolk neerdaalt op de tabernakel. God woont bij mensen. Maar Hij kan niet gezien worden. Dit is geen blijvende toestand. In de Mensenzoon heeft Hij zich laten zien. Zijn volk zal in de Grote Toekomst met Hem ‘in de wolk’ zijn.  In de kindernevendienst wordt ‘s morgens verteld vanuit Efeziërs 3
In de avonddienst in de Maranathakerk staat Psalm 4 centraal, een bijzonder avondgebed. Intrigerend zijn de woorden: ‘Ik ga naar bed en meteen slaap ik in’. Om jaloers op te worden…. Ook hier is ds. G.J. Mink de voorganger.