Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondag 19 augustus gaat in de morgendienst in de Maranathakerk ds. J.W. Sparreboom voor. In deze dienst volgen we het volk Israël op de reis door de woestijn
naar het Beloofde Land. Numeri 11: 4-35 is het tekstgedeelte om alvast door te nemen.
De kinderen staan stil bij gedeelte uit Daniël 1.
De avonddienst in de Grote Kerk zal worden geleid door ds. C. Hendriksen te Woudrichem.
Allen gezegende diensten gewenst.