Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 2 september staat de dienst in het teken van het gemeenteweekend. Het is een startdienst en hierbij maken we ook een start met een nieuw bijbelboek.
We gaan in de komende weken lezen in Jozua. In hoofdstuk 1 klinken als refrein de woorden: ‘Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God is met u, overal waar gij gaat’. Er is weer zingen voor de dienst.
Ds. G.J.Mink gaat in deze dienst voor in de Maranathakerk. De kinderen denken na over een gedeelte uit Daniël. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar rond de koffie te ontmoeten.
In de avonddienst staan we stil bij de aanhef van het gebed dat Jezus heeft geleerd: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt’. In deze dienst in de Grote Kerk hoopt ds. J.W. Sparreboom voor te gaan.
Gezegende diensten gewenst!