Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 9 september sluit ds. G.J. Mink in de Grote Kerk tijdens de verkondiging aan bij het thema van de Late Summer Fair. Het thema is: ‘Goed nieuws voor Europa’. We ronden het project ‘Art en Evangelie’ dat geleid heeft tot de tentoonstelling in de Grote Kerk op de zaterdag van Open Monumentendag af. Handelingen 16: 16-40 vormt de schriftlezing. De door gemeenteleden uit alle wijken gemaakte kunstwerken krijgen een plaats in de dienst. Het zou mooi zijn als u vrienden, bekenden, familie, zou uitnodigen deze speciale kerkdienst bij te wonen.
Tijdens de kindernevendienst gaat het dan over Daniël en de koning Nebukadnessar.

’s Avonds komen we in de Maranathakerk samen om ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen onder leiding van Ds. J.W. Sparreboom verder in het boek Jozua en staan stil bij de persoon van Rachab. Haar geloofsvertrouwen is grensverleggend.
Gezegende diensten gewenst.