Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 23 september komen we als gemeente  samen in de Grote Kerk.
Ds. G.J. Mink leidt deze dienst. ‘Uw Naam worde geheiligd’. Dit is de eerste bede van het Onze Vader. Die zullen we met elkaar overdenken opdat in ons leven de Naam van de
HERE geheiligd zal worden.
Tijdens de kindernevendienst wordt verteld over Daniël die blijft bidden.
In de Maranathakerk is ’s avonds een jeugddienst.