Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 30 september starten we een nieuwe serie preken. In de doopdienst
’s morgens in de Maranathakerk staat ds. J.W. Sparreboom stil bij het eerste deel van hoofdstuk 1 van de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dit laatste Bijbelboek staat overigens de komende weken ook centraal in de kindernevendienst. In de kindernevendienst gaat het over het visioen van de vier dieren, uit het boek Daniël.
In deze dienst mogen twee kinderen uit het midden van de gemeente worden gedoopt:
Dylan Andreas Willem den Adel, geboren op 22 juni in het gezin van André en Maartje den Adel en
Anni Hannah Deborah Juch, geboren op 6 augustus in het gezin van Samuel en Simone Juch.
De avonddienst is in de Grote Kerk. In deze dienst gaat ds. G.J. Mink voor. We gaan dan verder met de uitleg van het Onze Vader. Centraal staat nu de bede: ‘Uw Koninkrijk kome’. Bij de uitleg betrekken we ook zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus.