Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 15 april gaat ds. J.W. Sparreboom voor in de Grote Kerk en vieren we als gemeente dat de Heilige Geest werd uitgestort. Wanneer de Geest wordt uitgestort, staat Petrus op: de Heilige Geest schakelt mensen helemaal in. Als een zichtbaar teken dat de Geest mensen inschakelt, verlenen verschillende gemeenteleden hun medewerking aan de dienst door de Schriftlezingen voor te dragen. De kinderen staan stil bij Handelingen 2. In de dienst maken we een begin aan een serie over Genesis. We luisteren naar Genesis 11, waarin de Here God een spraakverwarring veroorzaakt.
Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd.
In de avonddienst begroeten we ds. G. Oberink uit Urk in de Maranathakerk. Gezegende diensten gewenst!