Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondag 7 oktober  is het Israëlzondag. In de prediking en in de liturgie zullen we in het bijzonder bij onze opgeefbare verbondenheid met het volk Israël stilstaan.
In de morgendienst in de Grote Kerk zingen we samen met Israël en samen met diverse kerken in ons dorp een psalm uit het liedboek van Israël, Psalm 105. Voorganger is ds. G.J. mink. In deze dienst lezen we verder in het bijbelboek Openbaring. We staan stil bij de verschijning van de Here Jezus aan Johannes (Openb. 1: 9-20)
De avonddienst in de Maranathakerk draagt een bijzonder karakter en wordt eveneens geleid door ds. G.J. Mink. Het is een zangdienst met als thema: ‘Jeruzalem’. Samen zullen we prachtige Jeruzalemliederen zingen. Naast Arjan Versluis (orgel en piano) hebben we bijzondere muzikale medewerking van een heuse mannenzanggroep en een vrouwelijke soliste. Het zou mooi zijn als u mensen uit uw omgeving zou uitnodigen voor deze speciale dienst. Ook voor de dienst zingen we aantal liederen van Israël. Hartelijk welkom!
De collecte voor het Werelddiaconaat is bestemd voor United Mission Nepal. Dit is een partnerorganisatie van Kerk in Actie in Nepal, welke de lokale bevolking ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers. De nieuwe visteelt in de kweekvijvers geeft voedsel en is een bron van  inkomsten voor de arme lokale bevolking .
Allen hier of elders gezegende diensten toegewenst.