Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst op zondag 14 oktober in de Maranathakerk gaat ds. J.W. Sparreboom ons voor.
Zowel in de kindernevendienst als in de kerkzaal overdenken we de woorden uit Openbaring 4 en 5. Evenals in de kindernevendienst gaat het over Openbaring 5: 6-14.
We concentreren ons op de Leeuw uit de stam Juda.
In de avonddienst gaat ds. G.J. Mink voor in de Grote Kerk en gaan we verder met de bespreking van het gebed dat de Here Jezus ons heeft geleerd. Dan zijn we op ‘gebedscursus’ en overdenken we nu de derde bede: ‘Uw wil geschiede’. Dit is de enige bede waarvan we weten dat de Here Jezus die zelf ook gebeden heeft, op een cruciaal tijdstip, in de Hof van Gethsemané. Het is een heel spannend gebed. Durven we dat eigenlijk wel te bidden?
Allen hier of elders gezegende diensten toegewenst.