Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 21 oktober komen we samen in de Grote Kerk en gaat ds. J.W. Sparreboom ons voor. Zowel in de kerkdienst als bij de kindernevendienst staan
we stil bij een volgend gedeelte uit de Openbaring aan Johannes.
In de avonddienst in de Maranathakerk gaat ds. G. van der Linden uit Waalwijk voor.
Gezegende diensten gewenst!