Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondag 4 november is het Zendingszondag en wordt er in alle wijken
van onze Hervormde Gemeente aandacht gegeven aan het belang en de noodzaak
van zending, evangelisatie en in het verlengde daarvan aan (jongeren)diaconaat.
In de ochtenddienst komen we in de Grote Kerk samen in een dienst die door ds. G.J. Mink wordt geleid. ’s Morgens zal  vooral aandacht besteed worden aan zending wereldwijd. Speciaal het door onze gemeente gesteunde project van ds. Vogelaar zal voor het voetlicht worden gebracht. Uitgangspunt voor de verkondiging is het zendingsboek bij uitstek: Handelingen der. We overdenken hoofdstuk 13: 1-12.
De avonddienst vindt in de Maranathakerk plaats en gaat ds. J.W.Sparreboom ons voor. We overdenken de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en bekijken een praktisch filmpje dat door een drietal jongeren over het onderwerp ‘diaconaat’ is gemaakt.
Gezegende diensten gewenst!