Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In beide diensten gaat ds. G.J. Mink voor. Zondagmorgen 11 november komen we bijeen in de Maranathakerk. In deze dienst wordt Rebecca Heijkoop-Verlek bevestigd als jeugdouderling. In de verkondiging staan we stil bij de aanstelling, de taak en de werkwijze van de ouderlingen, naar aanleiding van Handelingen 20: 28-32.
In de kindernevendienst gaat het over een gedeelte uit de Openbaring aan Johannes.
Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee of fris.
De avonddienst is in de Grote Kerk. We zetten dan onze serie over de beden van het Onze Vader voort. Centraal staat: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Het is een gebed dat veel oproept. Het is nogal wat om vergeving te vragen. Dat doe je niet zo gemakkelijk bij mensen. Maar wel bij God? Zijn sommige dingen misschien onvergeeflijk? Moet je echt iedereen vergeven? Kan dat? We proberen enige verheldering te bieden en de weg te wijzen. Psalm 32 en Mattheüs 18: 21-35 kunnen ons daarbij helpen.
Allen hier of elders gezegende diensten toegewenst.