Bij de diensten van de wijken 1 en 2  

Zondag 2 december, eerste zondag van Advent, de periode waarin we ons voorbereiden op de viering van het Kerstfeest, komen we in beide diensten samen in de Grote Kerk en in beide diensten gaat ds. G.J. Mink voor..
Zowel ’s morgens als ’s avonds is er gelegenheid om aan de tafel de dood van onze Heiland te verkondigen, gemeenschap te hebben met de gekruisigde en opgestane Heer, en verbondenheid te beleven als broeders en zusters in die ene Heer en engelenbrood aangereikt te krijgen. We hopen velen te mogen ontmoeten in Gods huis.
In de morgendienst starten we een korte serie over Lucas 1. We zijn bij Zacharias die
zijn dienst doet in de tempel. De zwijgende Zacharias heeft meer zeggingskracht dan
de sprekende ooit zou hebben gehad, waar zijn zwijgen een teken van de Heer is.
In de kindernevendienst wordt de aankondiging van Johannes’ geboorte verteld.
In de avonddienst, de dienst van nabetrachting, dank- en lofzegging, sluiten we de
serie diensten over het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader, af.
We loven, eren en prijzen onze Heer voor al de gaven van zijn hand. Deze zondag, ja
ons leven mag uitlopen op die lofzegging.
Allen hier of elders gezegende diensten toegewenst.