Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondag 9 december, de tweede zondag van Advent, mag ds. J.W. Sparreboom in beide diensten voorgaan.
’s Morgens is er in de Maranathakerk voorafgaande aan de dienst gelegenheid om enkele liederen te zingen. Ds. Sparreboom leest met ons verder in Lucas 1. Zowel in de kindernevendienst als in de kerkdienst staat de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria centraal: Maria is ‘lichtdrager’.
Omdat ds. Sparreboom om 11.00 uur in Waerthove mag voorgaan, kan deze dienst niet teveel uitlopen.
Bovendien is er direct aansluitend aan de dienst een familieoptreden door ‘Wereldwijs’.
In de Grote Kerk luisteren we in de avond opnieuw naar hetzelfde tekstgedeelte, maar staan dan vooral stil bij de vraag wat ‘geloven’ eigenlijk is. Maria is daarbij tot voorbeeld en de klassieke teksten uit de Heidelberger Catechismus helpen er ook bij.
Gezegende diensten gewenst!

We maken een begin met een nieuwe serie preken. Eerder dit jaar hebben we een serie over de Tien Geboden gehad en zojuist hebben we de serie over het Onze Vader afgesloten. Nu gaan we het hebben over de kernpunten van het christelijke geloof. We bespreken de elementen van de Apostolische Geloofsbelijdenis, vaak aan de hand van wat de kerk belijdt in de Heidelbergse Catechismus, één van de belijdenisgeschriften van onze Protestantse Kerk. Zondagavond een opstapje. Het gaat daarbij over wat geloven eigenlijk is.