Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 16 december, de derde zondag van Advent, de periode waarin we ons voorbereiden op de viering van het kerstfeest, is de morgendienst in de Grote Kerk.
Ds. G.J. Mink is onze voorganger. We lezen verder in Lucas 1. Nu is de ontmoeting van Elisabet met Maria, de ontmoeting van Johannes de Doper met Jezus, aan de beurt.
De avonddienst in de Maranathakerk is een jeugddienst waarin ds. G. van der Linden uit Waalwijk voorgaat.
Gezegende diensten gewenst.