Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 13 januari komen we samen in de Maranathakerk.
Dominee G.J. Mink leidt deze dienst, waarin we verder lezen in het Lucasevangelie.
We zijn te gast in de synagoge in Nazareth (Lucas 4: 16-30) waar Jezus, die inmiddels in Kapernaüm woont, te gast is. Hij houdt de preek die niet goed valt. Het evangelie van de vervulling van de Schrift roept weerstand op. Zou dat vandaag nog zo zijn? Bij anderen, bij mij?’Gelovig zonder opsmuk’ is het thema van de kindernevendienst, naar aanleiding van Matteüs 6: 1-8.
In de avonddienst mag ds. J.W.  Sparreboom voorgaan in de Grote Kerk. Het thema van deze dienst is ‘OMG’. We gaan dan verder met de bespreking van de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. In zondag 8 gaat het
over de eenheid en de drieheid in God. We belijden de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Gezegende diensten gewenst.