Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 27 januari komen we samen in de Maranathakerk. Ds. J.W. Sparreboom is de voorganger. In de kerkdienst lezen we verder in Lucas 7: 18-35. Lees dit gedeelte ter voorbereiding alvast door. In deze dienst zingen we onder andere het schoollied van de maand ‘Heer, ik kom tot U’ uit de bundel HemelHoog, lied 629. In de kindernevendienst gaat het over Ester, die de nieuwe koningin wordt. Ook bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal.
In de avonddienst  gaat ds. G.J. Mink voor in de Grote Kerk. Dan gaan we nog even verder met de bespreking van het eerste stukje van de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader, de almachtige, de Schepper van hemel en aarde’. Nu willen we het vooral hebben over de leiding van God in het leven en in de geschiedenis waar er zoveel in de wereld en in ons persoonlijk leven gebeurt dat we moeilijk met zijn liefde kunnen rijmen. Naast zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus waarin dit stukje van ons geloof wordt uitgelegd, lezen we uit de Bijbel enkele passages uit de geschiedenis van Jozef: Genesis 45: 1-15 en 25-28; 50: 15-21. Als u nog wat tijd over heeft, zou u ook Genesis 37-50 eens achter elkaar kunnen lezen. Dan krijgt u een goed beeld van deze geloofsgetuige en krijgt u meer zicht op de vraag hoe u met deze problematiek zou kunnen omgaan.
Gezegende diensten gewenst!