Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 3 februari zijn beide diensten in de Grote Kerk. Met elkaar vieren we het Heilig Avondmaal. Ds.J.W. Sparreboom is onze voorganger.
Aankomende zondag gedenken we in het sacrament van het Heilig Avondmaal het lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus voor onze zonden.
In de ochtenddienst horen we een bevrijdend woord aan het adres van een vrouw die bij Jezus komt: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ (Lucas 7: 36-50). In de kindernevendienst gaat
het over Mordechai en Haman.
Tijdens de avonddienst lezen we uit Lucas 8: 40-56 over de dochter van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw. Wat zouden zij antwoorden op de vraag uit de Heidelberger Catechismus, zondag 11, waarom Jezus de Heiland genoemd wordt en of er buiten Hem enig heil te vinden is?
Gezegende diensten gewenst!

Gezegende diensten gewenst.