Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de avonddienst in de Grote Kerk gaan we onder leiding van ds. G.J. Mink verder met de bespreking van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze keer het stukje: ‘[en in Jezus Christus,] zijn Eniggeboren Zoon, onze Heer’. Dit doen we aan de hand van zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. Ook zullen we lezen Johannes 1: 14-18 en Filippenzen 2: 9-11. De preek kent drie onderdelen: Jezus’ identiteit, Jezus’ uitleg en Jezus’ gezag.

Gezegende diensten gewenst.

weduwe