Bij de diensten van de wijken 1 en 2

De morgendienst van zondag 3 maart van onze beide wijken is in de Grote Kerk.
Op deze eerste lijdenszondag start een nieuw kindernevendienstproject waaraan ook tijdens de morgendiensten aandacht gegeven zal worden. De preekteksten van uw beide predikanten sluiten hier op aan.
Ds. G.J. Mink gaat voor in deze dienst. Zondagmorgen horen we de geschiedenis van de intocht van Jezus in Jeruzalem waar zijn leerlingen Hem enthousiast binnenhalen (Lucas 19:29-42a). Maar Jezus huilt! Tijdens de kindernevendienst gaat het over de gelijkenis van de verloren zoon.
In de avonddienst in de Maranathakerk hoopt ds. I. Pauw uit Wezep voor te gaan.
Gezegende diensten gewenst!