Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 10 maart staan we in de Maranathakerk stil bij een volgend gedeelte op de kruisweg van Jezus. Ds. G.J. Mink is onze voorganger. In de dienst op de tweede lijdenszondag staan we stil bij ‘Jezus als dienaar’ die zijn leerlingen oproept evenals Hij dienstbaar te zijn. We lezen verder in Lucas 22:2 4-27 en betrekken daarbij Matteüs 20: 17-28. In de kindernevendienst gaat het over de rijke jongen.
’s Avonds overdenken we onder ds. J.W. Sparreboom als voorganger in de Grote Kerk een volgend gedeelte van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Het gaat dan over Jezus, van wie we belijden dat Hij is geboren uit de maagd Maria. We staan stil bij de zuchtende schepping én bij de hoop die we mogen hebben. Bij de toelichting zal ook zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus worden betrokken.

Gezegende diensten gewenst!