Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij brood en beker mogen we er aankomende zondag 29 mei in de Grote Kerk bij stilstaan dat onze Heiland Jezus Christus zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. In de kindernevendienst gaat het deze ochtend over Numeri 9, waarin de Here God de weg wijst aan zijn volk in de woestijn. In de dienst luisteren we naar een gedeelte uit Genesis 13, waarin we horen over de keuzes van Abram en zijn neef Lot. In de avonddienst danken we voor Gods zegeningen en staan we stil bij Genesis 14.
Gezegende diensten gewenst!