Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 24 maart staan we in de Maranathakerk naast Petrus en gaat ds. J.W. Sparreboom voor op deze vierde lijdenszondag . Zowel in de kindernevendienst als in de kerkdienst gaat het over Lucas 22: 54-62. Lees dit gedeelte als persoonlijke voorbereiding alvast door. Als kinderlied zingen we op deze laatste zondag van de maand het lied dat de kinderen op de basisscholen hebben geleerd: ‘Kom aan boord’.

In de avonddienst in de Grote Kerk is ds. G.J. Mink onze voorganger en krijgt het karakter van een zangdienst. We zullen mooie lijdensliederen zingen, passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. In onze serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis zijn we aangekomen bij wat van Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Here, beleden wordt, als we zeggen: ‘die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle’. Bij de meditatieve momenten laten we ons voorlichten door de zondagen 15 en 16 van de Heidelbergse Catechismus.
Gezegende diensten gewenst!