Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Beide diensten van onze wijken worden zondag geleid door ds. J.W. Sparreboom.
’s Morgens komen we samen in de Grote Kerk, ’s avonds in de Maranathakerk. We lezen verder in de brief van Paulus aan de gemeente te Kolosse. In de kindernevendienst gaat het over het verbond dat de Here God met Abram sluit.
’s Avonds is er een bijzondere dienst: ons Hervormd Kerkkoor verleent dan haar medewerking. Samen met het Kerkkoor zingen we bekende en nieuwe liederen uit verschillende bundels.
Gezegende diensten gewenst!