Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 26 mei luisteren we in de Maranathakerk verder naar een kerngedeelte uit de Kolossenzenbrief. We lezen Kolossenzen 2: 6-3: 4. In de dienst zingen we onder andere het Schoollied van de Maand. Zo blijven we als gemeente in verbinding met de liederen die op school worden geleerd. In de kindernevendienst wordt een begin gemaakt aan het Pinksterproject. Er wordt verteld over een andere Trooster dan Jezus.
Na de dienst is er koffiedrinken.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door oud-wijkpredikant, ds. J.F. Tanghé, die vanuit Maassluis naar ons toe komt.
Gezegende diensten gewenst!