Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 9 juni vieren we als gemeente dat de Heilige Geest werd uitgestort. We gedenken met Israël de wetgeving op de Sinaï en met de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest.
Ds. G.J. Mink gaat in beide Pinksterdiensten voor.
’s Morgens komen we als gemeente samen in de Grote Kerk. We lezen uiteraard het Pinksterevangelie uit Handelingen 2. Voorafgaand aan de dienst is er samenzang. ‘Getuigen van Jezus’ is het thema voor de kinderen in de kindernevendienst.
’s Avonds komen we samen in de Maranathakerk. De dienst in de Maranathakerk heeft het karakter van een zangdienst. In enkele meditatieve momenten overdenken we het werk dat de Heilige Geest in ons wil werken, zijn vrucht.
Uitgangspunt daarbij is vanzelfsprekend Galaten 5: 22.
Allen gezegende diensten gewenst.