Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 23 juni staat de Avondmaalstafel in de Grote Kerk gereed en worden we als gemeente uitgenodigd om deel te nemen, zoals lied 975 uit het nieuwe liedboek verwoordt:
‘Jezus roept ons tot zijn tafel,
Breed en wereldwijd gedekt,
Waar de kerk bezit haar aardse
Hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
Deel het lied van liefde weer,
Deel het feest voor heilige zondaars,
Wees te gast bij God de Heer.’
In beide diensten zal ds. J.W. Sparreboom voorgaan. We lezen in de morgendienst uit Kolossenzen 3: 5-17 en in de avonddienst het laatste gedeelte van de Kolossenzenbrief. Tijdens de kindernevendienst wordt een gedeelte uit het Lucasevangelie verteld.
Gezegende diensten gewenst!