Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 21 juli hoopt ds. J.W. Sparreboom in beide diensten voor te gaan. In deze zomerperiode lezen we uit het boek Ruth. ‘s Morgens in de Grote Kerk volgen we Naomi op de voet en horen we een prachtige geloofsbelijdenis van Ruth. ‘Vertrekken en Thuiskomen’ is het thema van deze dienst. Tijdens de kindernevendienst wordt een gedeelte uit het Lucasevangelie verteld.
In de avonddienst in de Maranathakerk staan we stil bij het gedeelte uit de Apostolische Geloofsbelijdenis, waarin we met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen ‘de vergeving van de zonden’ belijden. Het gebed van David uit Psalm 51 is leidend.
Gezegende diensten gewenst!