Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 4 augustus komen we samen in de Grote Kerk en overdenken we het derde hoofdstuk van het boek Ruth, waar de ontmoeting van Ruth met Boaz wordt beschreven. Ware romantiek in suggestieve woorden. Echt om de oren te spitsen.
De tweede Schriftlezing is het slot van Spreuken 31, ‘Het loflied op de sterke vrouw’!
‘Echte rijkdom’ is het thema van de kindernevendienst.
In de avonddienst in de Maranathakerk sluiten we de reeks diensten over de Apostolische Geloofsbelijdenis af met de bespreking van het artikel: ‘Ik geloof een eeuwig leven’. We doen dit aan de hand van het tweede deel van zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat dus om onze toekomstverwachting, niet zozeer individueel als wel met betrekking tot de aarde. Hoe lang heeft die nog? Dat is onze vraag. Klimaatwetenschappers maken een pessimistische schatting. Astronomen hebben de beperkte levensduur van de zon berekend. Is er ook bijbels licht te verkrijgen? Wij verwachten naar Gods belofte een (ver)nieuw(d)e hemel en een (ver)nieuw(d)e aarde.
Gezegende diensten gewenst!