Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 1 september komen we als gemeente bijeen in de Grote Kerk.
Voorganger is ds. J.W. Sparreboom. We starten met een prekenserie over het boek Samuël. Deze zondagmorgen staat de levensweg en -pijn van Hanna, de moeder van Samuël, centraal. ‘Een nieuw leven door Christus’ is het thema in de kindernevendienst. Uiteraard staan we ook stil bij het prachtige initiatief van de diaconie, om een ‘tijdcollecte’ te houden.
In de avonddienst vervolgen we in de Maranathakerk de serie naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus. Ook in deze dienst is ds. J.W, Sparreboom de voorganger.
De vraag die centraal staat is: ‘wat is de plaats van ‘goede werken’ in het geloof?’
Gezegende diensten gewenst!