Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondagmorgen 8 september is in de Maranathakerk de startdienst.
Ds. G.J. Mink is de voorganger. In het bijzonder maakt onze nieuwe pastoraal werker
Harm Jansen een begin. Hij wordt in deze dienst in de bediening ingeleid. De tekst voor de verkondiging komt uit Paulus’ eerste brief aan de gemeente van Korinte. In hoofdstuk 12: 1-13a lezen we mooie dingen over de gaven die de Heer aan zijn gemeente schenkt. Wij geloven in één Heer en één Geest en we behoren tot het ene lichaam van Christus. Het thema van de dienst is: ‘Ik ben begaafd! Jij ook?’ Muzikale medewerking verlenen, naast organist Jan Dekker, Romano van den Dool en Albert Tahapary op de gitaar; Martine Tahapary en Marieke Visser zingen samen. Een bijzondere bijdrage aan deze dienst. Vanaf 9.20 uur is er samenzang. In de kindernevendienst gaat het over het slot van de Kolossenzenbrief.
Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie, thee of fris.

In de avonddienst bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Ook deze dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink. In de Grote Kerk heeft deze dienst als thema: ‘Hoe kan mijn geloof sterker worden?’. We bespreken dit aan de hand van zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus. Tevens bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. Mede met het oog daarop lezen we 1 Korinte 11: 23-34a, het gedeelte waarin gesproken wordt over de manier waarop we het avondmaal horen te vieren, willen we dit met vreugde kunnen doen en ons niet een oordeel drinken.
Allen gezegende diensten gewenst.