Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 15 september worden we als gemeente geroepen om bij Brood en Beker te gedenken dat onze Heiland zijn leven heeft gegeven ter verzoening van onze zonden.
De diensten vinden plaats in de Grote Kerk, waar ds. G.J. Mink beide keren de voorganger is. In de morgendienst staan we aan de hand van zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus stil bij de betekenis van het Heilig Avondmaal. Zo leiden we de viering in.
In de kindernevendienst gaat het over de geboorte van Samuël, het tekstgedeelte dat we op 1 september jl. in de kerkdienst overdachten.
De komende periode sluiten we in de verkondiging zoveel mogelijk aan bij het thema van de kindernevendienst.
Ook in de avonddienst is er gelegenheid aan de tafel de dood van onze Heer te verkondigen. In de dankzegging klinkt het lied van Hanna uit 1 Samuël 2, het bijbelgedeelte dat aan de beurt is in onze serie over het eerste boek van Samuël.
Prachtige lijnen lopen er naar de Lofzang van Maria (Lucas 1). De beide zusters in de Heer verwonderen zich erover dat hongerigen verzadigd raken en prijzen de Heer voor deze zegen. Laten wij met hen instemmen.
Allen gezegende diensten gewenst.