Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 22 september komen onze wijken samen in de Maranathakerk.
Ds. J.W. Sparreboom gaat ons voor en leest en overdenkt met ons het vervolg van de geschiedenis van Samuël. Ook in de kindernevendienst gaat het dan over 1 Samuel 2: 12-26.
In de avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. G.J. Mink en we bespreken de vraag: “Kun jij tegen kritiek? Moet dat dan?’’ Dit naar aanleiding van zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus waarin gesproken wordt over de sleutels van het Koninkrijk van de hemel die aan Petrus, zijn collega’s en zijn opvolgers zijn toevertrouwd. Uit Gods Woord lezen we: Matteüs 18: 15-20 en Handelingen 20: 18-32.
Allen gezegende diensten gewenst.