Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 29 september mogen we als gemeente getuige zijn van Gods trouw:
drie kinderen worden gedoopt. Het betreft:
Stef den Breejen, geboren op 6 juni in het gezin van Peter en Sythia den Breejen-Schouten;
Jort Mattias Potters, geboren op 10 juli in het gezin van Leon en Annemarie Potters-van den Herik;
Jule Aletta Tanamal, geboren op 23 augustus in het gezin van Laurence en Ilse Tanamal-Visser;
Wij wensen hen in het bijzonder een vreugdevolle dienst in de Grote Kerk toe. Zowel in de kerkdienst als in de kindernevendienst staat de roeping van Samuel centraal, zoals we lezen in 1 Samuel 3. Voorganger is ds. J.W. Sparreboom.
Tijdens deze dienst wordt de predikant in opleiding, die het komende winterseizoen stage loopt in onze gemeente, aan u voorgesteld. Het betreft Willem Koudijs uit Vuren. We heten hem hartelijk welkom in ons midden.
De avonddienst vindt plaats in de Maranathakerk. Het is een Revivaldienst (jeugddienst), die in het bijzonder gericht is op onze jongeren. Uiteraard zijn ook ouderen heel hartelijk welkom. Ds. L.J. van Lingen uit Beusichem is de voorganger. Het thema is ‘Hope like Moses’.
Gezegende diensten gewenst!