Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 13 oktober hoopt oud-predikant van onze gemeente, ds. A.N. Rietveld, voor te gaan in de Grote Kerk. Bij de kindernevendienst gaat het dan over de ark, die bij de Filistijnen is gekomen.
De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door ds. L.J. van Lingen uit Beusichem. Tegelijkertijd is er in de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke Open Deur Dienst, waarin ds. A.L. Veerman en ds. J.W. Sparreboom samen voorgaan. Deze dienst is laagdrempelig vormgegeven; nodig dus gerust iemand uit die wat minder gewend is om naar de kerk te gaan.
Gezegende diensten gewenst!