Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 20 oktober komen er in beide diensten gastvoorgangers naar ons toe.
‘s Morgens gaat in de Maranathakerk ds. H.J. Franzen uit Pijnacker voor.
In de kindernevendienst wordt er verteld uit het verhaal over het boek Samuël.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. P. de Graaf uit Zierikzee.
Gezegende diensten gewenst!