Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst op zondag 27 oktober in de Grote Kerk gaat ds. J.W. Sparreboom voor. We lezen verder in het boeiende boek 1 Samuël. Aan de beurt zijn nu de hoofdstukken 9 en 10, waar we in het Woord van God lezen van de zalving van Saul tot koning door de profeet Samuël. Wat betekent zijn roeping tot koning voor de roeping die wij in het leven ontvangen? In deze dienst zingen we het Lied van de Maand, dat de kinderen in oktober op de scholen hebben geleerd: ‘Zie de zon, zie de maan’.
In de avonddienst in de Maranathakerk is het thema: ‘Genade: gratis maar niet goedkoop’. De dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink. We denken na over de betekenis van goede werken en de verplichting om die te doen. Dit naar aanleiding van zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. God vraagt wat van ons: als dankbare mensen doen wat Hij bevolen heeft. Als we discipelschap zo invullen, zullen we als gemeente missionaire betekenis hebben. Uit Gods Woord lezen we Jakobus 2: 14-26.
Allen gezegende diensten gewenst.