Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Opnieuw hopen we aankomende zondagmorgen 19 juni een bijzondere dienst te beleven. In de Maranathakerk willen we in een gezinsdienst aandacht schenken aan het kinderkamp en het zeilkamp. Om deze reden is er alleen kindernevendienst voor de jongste kinderen (basisschoolleeftijd groep 1 t/m 3) Alle kinderen en jongeren, die hebben deelgenomen aan een kamp, mogen voorin de kerk bij elkaar zitten. Uiteraard zijn ook andere kinderen en jongeren van harte uitgenodigd om bij hen aan te sluiten. Het thema van het kinderkamp was ‘de verloren zoon’. In de kerkdienst volgen we de lezingen uit het boek Genesis en overdenken het gedeelte over Isaäk en Ismaël, in Genesis 21. Aan deze dienst werken kinderen en jongeren, alsook de leiding van de beide kampen, actief mee. We zien dan ook uit naar een inspirerende dienst, waarbij iedereen van jong tot oud, van harte welkom is.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. D. Verboom uit Rijnsburg. Gezegende diensten gewenst!