Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 3 november komen we bijeen in de Maranathakerk, met ds. G.J. Mink als voorganger we lezen als gemeente in het Bijbelboek 1 Samuël. Dit doen we zowel in de kindernevendienst als in de prediking. Bij beide staat hoofdstuk 11 centraal, hoogtepunt in het leven van Saul: Hij treedt namens de Heer als Verlosser op en bevrijdt Jabes in Gilead. Na de dienst is er koffiedrinken.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom. Aan de hand van zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe. We overdenken het overbekende, maar steeds weer ontroerende verhaal over de verloren zoon en proeven wat het woord ‘bekering’ volgens de Heidelberger Catechismus betekent.
Allen gezegende diensten gewenst.