Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 24 november komen we als gemeente bijeen in de Grote Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij die gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Zij lieten een lege plaats achter. Herinneringen aan hen komen boven. Maar ook gedachten aan dierbaren die eerder zijn heengegaan. Daarom is het wel wat beladen. Maar we zijn in de kerk om het hoofd omhoog en het hart naar boven te heffen.  Met Johannes op Padmos mogen we een blik in de toekomst werpen: we zien een menigte die niet geteld kan worden. Het zijn zij die overwonnen hebben: in Christus mogen we zelfs meer dan overwinnaars zijn. Hij droogt hun tranen en belooft dit ook te doen bij ons die achterbleven. We lezen Openbaring 7: 1-17.Voor deze dienst ontvingen betrokkenen een persoonlijke uitnodiging. Elders op deze site zijn de namen van hen die we gedenken, vermeld.
In de kindernevendienst wordt verteld hoe David wordt gezalfd tot koning over Israël.
In de avonddienst, die in de Maranathakerk wordt gehouden, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In deze dienst gaat ds. J.W. Sparreboom voor.
We maken een begin met de lezing uit het indringende en spannende boek Micha.
Gezegende diensten gewenst!