Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Onze wijken komen zondag 1 december samen in de Maranathakerk. In beide diensten zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Advent: aan de Avondmaalstafel worden we ertoe opgeroepen om vol verwachting uit te zien naar de wederkomst van onze Here Jezus Christus. Omdat ds. J.W. Sparreboom in verband met het door hem ontvangen beroep van de Hervormde Gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel aldaar zal voorgaan, hoopt ds. G.J. Mink de morgendienst te leiden. In de adventstijd staan zowel in de prediking als
in de kindernevendienst teksten uit Micha centraal. Zondagmorgen beluisteren we Micha 2 waar de Heer ons wordt voorgesteld als de Doorbreker, de Koning, de Herder.
De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom. Na de voortzetting van de viering volgt de dankzegging en nabetrachting. Hierbij klinken opnieuw woorden uit Micha, nu uit het derde hoofdstuk.

Allen gezegende diensten gewenst.