Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 8 december roept de Goede Herder ons bij elkaar in de Grote Kerk.
Op deze tweede adventszondag gaat ds. J.W. Sparreboom voor. Na de scherpe woorden uit de eerste hoofdstukken van Micha waait er in Micha 4: 1-8 een andere wind. De profeet voorziet een toekomst waarin zwaarden tot ploegijzers worden omgesmolten. Ook in de kindernevendienst wordt over dit gedeelte uit de Bijbel verteld.
De avonddienst in de Maranathakerk is een ‘revivaldienst’, waarin ds. G.J. Mink voorgaat.
Jaarthema is: ‘Confidence’ oftewel ‘Vertrouwen’. Deze keer, in de adventstijd, staat de persoon van Jezus Christus centraal. In Hem zijn wij, naar het woord van Paulus in Romeinen 8: 31-39, meer dan overwinnaars. Hij heeft ons immers intens lief gehad.
En daarmee is hij niet gestopt. Een dienst voor jong en oud.
Allen gezegende diensten gewenst.