Bij de diensten van de wijken 1 en 2

4de Adventszondag
Tijdens de morgendienst op de 4de zondag in de adventstijd lezen we onder leiding van ds. G.J. Mink in de Grote Kerk, evenals in de kindernevendienst, het slot van de profetieën van Micha (7:14-20). Micha uit zijn verwondering over de HEER die zich zo met zijn volk verbonden heeft dat Hij schuld, overtreding en zonde tenietdoet. Hij redt ‘de rest’. Ja, ‘wie is een God als U?’ De HEER is de God van de uittocht uit de hoge. Uitgetogen heeft Hij zich aan het hoofd van het volk gesteld bij de uittocht uit Egypte. Hij deed dit weer bij de uittocht uit Babel. En nu komt Hij opnieuw van ‘alzo hoge, van al zo veer’ om zich aan het hoofd van zijn volk te stellen om het, om ons, een nieuwe toekomst te doen ingaan. Wat een rijke adventsprediking.
In de avonddienst in de Maranathakerk gaat voor ds. Lennart Hoftijzer, predikant van de Hervormde Gemeente te Rijswijk (NB).