Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 29 december
In de morgendienst op de laatste zondag van 2019 gaat ons in de Maranathakerk proponent drs. A.J. den Besten voor. In de kindernevendienst gaat het over de ontmoeting van Simeon en Hanna met de Here Jezus.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. G.J. Mink. Het is een bijzondere zangdienst. In het evangelie volgens Matteüs komt vaak de zinsnede voor: ‘opdat vervuld zou worden’. Wat de HEER gezegd heeft in het Oude Testament komt in Christus tot vervulling. We kijken naar deze passages uit het evangelie en zingen mooie bijpassende liederen waardoor we ons het kerstevangelie zingend kunnen toe-eigenen. Een dienst waarvoor je ook heel goed anderen kunt uitnodigen!