Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 12 januari komen we samen voor Gods aangezicht in de Maranathakerk. In deze dienst gaat ds. J.W. Sparreboom voor. We overdenken een gelijkenis over het Koninkrijk van God: ‘De gelijkenis van het mosterdzaadje’. Het gaat in de kindernevendienst over de doop van de Here Jezus.
In deze dienst bedanken we een aantal ambtsdragers voor hun ambtelijke dienst, worden andere herbevestigd of voor het eerst in hun ambtelijke bediening gesteld.
In de avonddienst gaat ds. G.J. Mink voor in de Grote Kerk en overdenken we een van zeer tot het hart van velen sprekende psalm. Het is Psalm 84 waarin een drietal felicitaties klinkt: een felicitatie voor hen die actief zijn in de kerk, voor hen die hun kracht niet zoeken in zichzelf maar in de Heer, voor hen die op Hem vertrouwen. Bijzondere, bemoedigende woorden.
Gezegende diensten gewenst!