Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst op zondag 19 januari in de Grote Kerk zal de Heilige Doop worden bediend aan
Yara, dochter van Perry en Sharon van Wijgerden-Goedhart,
en aan
Elin Cornelia, dochter van Peter en Colette van den Bergh-Ruitenbeek.
In de dienst, waarin ds. G.J. Mink voorgaat,  bespreken we opnieuw een gelijkenis die Jezus vertelt. Nu gaat het over het zuurdesem (Matteüs 13: 33). In de kindernevendienst gaat het over de roe
De avonddienst in de Maranathakerk is een Revival-jeugddienst en zal worden geleid door ds. J.W. Sparreboom. Eén Kerk?!” is het thema van deze dienst. Daarmee sluiten we aan bij de ‘Week van Gebed voor de eenheid van de kerk.’ Het is een veelgehoorde tegenwerping om niet te geloven: ‘Er zijn zoveel kerken die allemaal ruzie hebben.’ Wat betekent het, dat Christus één Kerk heeft?! En hoor jij al bij die Kerk?! Eén Kerk?!” is het thema van deze dienst. Daarmee sluiten we aan bij de ‘Week van Gebed voor de eenheid van de kerk.’ Het is een veelgehoorde tegenwerping om niet te geloven: ‘Er zijn zoveel kerken die allemaal ruzie hebben.’ Wat betekent het, dat Christus één Kerk heeft?! En hoor jij al bij die Kerk?!
Allen gezegende diensten gewenst.