Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 26 januari bereiden we ons voor op de bediening van
het Heilig Avondmaal. We komen bijeen in de Maranathakerk, waar ds. G.J. Mink ons voorgaat. We denken na over een volgende gelijkenis die de Here Jezus vertelt. Deze keer gaat het over die van de Koninklijke bruiloft (Matteüs 22: 1-14), wel heel geschikt aan het begin van een week waarin we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal.
In de kindernevendienst gaat het over Ezra.
De avonddienst  in de Grote Kerk heeft het bijzondere karakter van een zendingsdienst.
In deze dienst hoopt ds. J.W. Sparreboom samen met ds. Laurens Jan Vogelaar, die we als gemeente ondersteunen in zijn zendingswerk in Indonesië, voor te gaan. Hij zal ons in de verkondiging bepalen bij het belang van zending in de wereld en een presentatie houden over de inhoud van zijn werk. Na afloop van de dienst is er, na een korte pauze, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zal ds. L.J. Vogelaar meer delen van zijn ervaringen. De bijeenkomst na afloop van de avonddienst duurt tot circa 20.30 uur. Van harte welkom!
Gezegende diensten gewenst.