Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 2 februari vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. We komen bijeen in de Grote Kerk. Bij Brood en Beker gedenken we hoe onze Heiland zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de Jongste Dag. Zo wordt aan de Tafel al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. De kinderen luisteren in hun eigen samenkomst naar het vervolg van de herbouw van de tempel. In beide diensten is ds. G.J. Mink de voorganger.
Tweemaal slaan we een blik in Matteüs 13, waar Jezus ons een aantal gelijkenissen vertelt. Het bleek al wel dat dit geen eenvoudige verhaaltjes zijn. Het zijn woorden met een diepe betekenis die ons nieuwsgierig bedoelen te maken. Hebben we het allemaal goed begrepen? De discipelen zeggen van wel (13: 51). Of ze gelijk hebben, weet ik niet zeker. Ik vind het in ieder geval moeilijk volmondig met hun ‘ja’ in te stemmen.
Ter inleiding van de viering in de morgendienst overdenken we kort de gelijkenissen van de ‘schat in de akker’ en de ‘de parel van grote waarde’ (Matteüs 13: 44-46).
In de avonddienst vindt de dankzegging en nabetrachting van de viering van het Heilig Avondmaal plaats en komt de gelijkenis van ‘het sleepnet’ aan de orde (Matteüs 13: 47-50).
Allen gezegende diensten gewenst.