Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 16 februari hebben onze wijken de morgendienst in de Grote Kerk. Voorganger is Willem Koudijs, de predikant in opleiding die als zodanig dit seizoen in onze gemeente stage loopt. De tekst voor de verkondiging komt uit 1 Petrus 2. In de kindernevendienst wordt verder verteld over Ezra.
De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door onze oud-wijkpredikant ds. Joan Tanghé die momenteel in Sellingen (Gr.) woont.
Allen gezegende diensten gewenst.